7 budhistických pravd, které vám mohou změnit život

Někdy se nám může v životě stát, že nevím jak dál a ztrácíme směr našeho života. Občas je proto dobré se zastavit a zamyslet se nad vlastním chováním. Často dojdeme k závěru, že bychom měli více užívat přítomného okamžiku, namísto toho abychom hledaly uspokojení v budoucnosti.

Právě o přítomném okamžiku velice často hovoří filozofie buddhismu. Někdy je opravdu lepší namísto neustále plánovaní jen užívat přítomnosti a být za ni vděční. V dnešním článku si ukážeme několik budhistických pravd, které vám mohou změnit život.

1. Když neustále hledáte chybu ve všech lidech, věcech a okolnostech mimo vaši kontrolu, tak trpíte. Když však přijdete na to, že jediné nad čím máte doopravdy kontrolu jste vy sami, tak najdete klid a opravdové štěstí.

2. Nepříjemná situace má jen tři řešení. Můžete ji změnit, můžete jí přijmout a nebo jí nechat být. Když něco nemůžete přijmout, tak se to pokuste změnit, když to nemůžete změnit tak to nechte být. Ušetří vám to spoustu trápení.

3. Když se k vám někdo chová zle, nebo vám ubližuje, tak si uvědomte, že je něco špatně s ním ne s vámi. Dobrý člověk neubližuje ostatním lidem.

4. Čím měně vám zaleží na tom co si o vás ostatní lidé kolem vás myslí, tím více šťastnější a klidnější budete.

5. Můžete být jakkoliv bohatí, úspěšní či talentovaní ale o tom jaký jste člověk vždy rozhoduje jak se chováte k ostatním lidem. Proto se k ostatním chovejte s úctou a respektem.

6. Ve vztahu ve kterém není vzájemná úctu, nikdy nemůže být opravdová láska.

7. Když nás v životě něco trápí a zažíváme smutné období. Naslouchejme. Možná se nám snaží život něco říct a ukázat co děláme v našem životě špatně a jak to máme změnit.